Werkzaamheden verbreding Hogering Almere

april 9, 2021
Werkzaamheden verbreding Hogering Almere

In April vloog ik een rondje langs de werkzaamheden van de Hogering te Almere.

In opdracht van provincie Flevoland maakt aannemer Gebr. Van der Lee de Hogering de komende jaren klaar voor de groei van Almere. Tussen de A6 en de Contrabasweg komt er in beide richtingen een rijstrook bij. Bij de Herman Gorterweg en de Hollandsedreef rijdt het verkeer straks door een tunnelbak onder deze kruising door. Om de tunnelbak te maken, wordt een bouwkuip gemaakt met behulp van damwanden en ankers. Bij het kruispunt met de Herman Gorterweg zijn ze daar al mee begonnen. Dat is op de video te zien. Ook is de aannemer bij dat kruispunt bezig het bestaande geluidsscherm langs de Literatuurwijk uit te breiden en te verhogen. Het Bastion, de entree naar de Literatuurwijk, wordt ook aangepast. Bij het kruispunt van de Hollandsedreef/Botterweg is te zien hoe de bypasses (tijdelijke wegen) worden gemaakt. Hierdoor kunnen op 17 april 2021 de Hollandsedreef en de Botterweg (toekomstige Pampusdreef) weer open voor verkeer. Meer informatie over de verbreding van de Hogering leest u op www.flevoland.nl/hogering of in de BouwApp. De app is gratis te downloaden via de App Store of de Google Play Store. Via de zoekbalk kan het project ‘Hogering Almere’ worden toegevoegd.

 

Bron: https://flevowegen.nl

Total: