Membraanfilterpersinstallatie Garmerwolde.

januari 14, 2021
Membraanfilterpersinstallatie Garmerwolde.

Rwzi Garmerwolde is naast een waterzuiveringsinstallatie ook een centrale slibontwateringslocatie. Slib uit rwzi’s van Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s (13.800 ton ds/jaar) wordt mechanisch ontwaterd tot 26% ds met kamerfilterpersen, waarna het afgevoerd wordt naar de eindverwerking. Het slib dat via wegtransport Garmerwolde bereikt, bestaat uit vergist en onvergist slib. Het onvergiste slib wordt gevoed aan de gistingstanks in Garmerwolde. Het vergistte slib wordt gemengd met lokaal uitgegist slib, waarna het mechanisch ontwaterd wordt. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van kamerfilterpersen door nieuwe membraanfilterpersen, het leveren en installeren van een kolengruisontvang- en doseerinstallatie en advisering over de bedrijfsvoering van de ontwateringsinstallatie. Met een optimaal totaalresultaat voor de installatie tot gevolg.

Voor een indruk van de spectaculaire hijswerkzaamheden verwijzen we u graag naar deze film. Bovendien is er een fraaie totaalimpressie gerealiseerd en die is verwerkt in bijgaande vlog https://lnkd.in/dDHMfe3.

Maris Infra Previous post Maris Infra
Total: