Sluiskiltunnel

De brug bij Sluiskil over het Kanaal van Gent naar Terneuzen is een knelpunt voor het wegverkeer. De brug staat gemiddeld 23 keer per dag open voor scheepvaart. Dit zorgt voor lange wachttijden. Daarom komt er een tunnel die het Kanaal van Gent naar Terneuzen kruist: de Sluiskiltunnel.


mobilis.nl

 

 

Bouwfotografe.nl-001

Geboorde tunnel

De Sluiskiltunnel onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen wordt een geboorde tunnel met twee buizen die elk 1.145 meter lang zijn. Elke buis heeft twee rijstroken. De lengte van de totale tunnel, dus inclusief toeritten, wordt 1.330 meter, het diepste deel ligt ruim 33 meter beneden NAP. De tunnel krijgt een hellingspercentage van maximaal 4,5 procent. De diameter van de nieuwe tunnel is circa tien meter en gelijk aan die van de Westerscheldetunnel. Daarnaast komt er zes kilometer nieuwe hoofdrijbaan (N62) met twee ongelijkvloerse kruisingen.

De Sluiskiltunnel is comfortabel voor de weggebruiker. Bij het inrijden van de tunnel is het niet donker; de binnenzijde is afgewerkt met lichte panelen en goede verlichting. Ook de beide toeritten krijgen een luchtige vormgeving, die voorkomt dat een bestuurder plotseling een gesloten ruimte inrijdt. De architectuur van de viaducten is vergelijkbaar met die van de viaducten van de Westerscheldetunnel.

De tunnel krijgt boven elke toerit een bedieningsgebouw. Het hoofdbedieningsgebouw komt aan de westzijde. Verder komt er aan beide zijden van de tunnel een kanteldijk. Deze dijken voorkomen dat in extreme situaties, zoals het vollopen van een polder of het lek raken van de tunnel, grotere delen van het achterland onder water komen te staan.

Leave a reply

Your email address will not be published.